Hovedoppgjør 2022

Oversikt over statusen i oppgjøret

Siste statusoppdatering for Ikke områdeplasserte virksomheter

1

Området startet
30. mars 2022

2

Gjennomført

3

Avsluttet
16. aug 2022

3 Avsluttet

Området ble avsluttet
16. aug 2022
Solid JA i Hemit HF

Resultatet fra uravstemningen i Hemit HF er klar

[Les mer]

2

Siste

Uravstemning

Startet: 05. jul 2022

Avsluttet med ja-flertall: 16. aug 2022

Forhandling

Startet: 30. mars 2022

Avsluttet med løsning: 29. jun 2022

Opprettelse av egen avtale i Hemit HF

EL og IT Forbundet og Hemit HF er enige om opprettelse av tariffavtale og hovedoppgjøret 2022.

[Les mer]

1 Området startet

Startet
30. mars 2022
Dette området består av
Hemit AS