Ikke områdeplasserte virksomheter

Hovedoppgjør 2022

Solid JA i Hemit HF

Resultatet fra uravstemningen i Hemit HF er klar

92,86 % stemte JA til opprettelse av overenskomsten og resultatet fra EL og IT Forbundet i årets lønnsoppgjør. Deltakelsen var på 87,5 %.

Hemit HF er tjenesteleverandør til sykehus og helseforetak i Helse Midt-Norge innen teknologi og IKT-tjenester. Hemit HF er medlem av arbeidsgiverorganisasjonen Spekter.