Hovedoppgjør 2022

Oversikt over statusen i oppgjøret

Siste statusoppdatering for Spekter område 11

1

Området startet
31. mai 2022

2

Gjennomført

3

Avsluttet
23. sep 2022

3 Avsluttet

Området ble avsluttet
23. sep 2022
Solid JA i område 11 i Spekter

Uravstemningen i LO-forbund som har medlemmer på avtaler i Spekter område 11 ga 86,5 % JA.

[Les mer]

2

Siste

Uravstemning

Startet: 09. sep 2022

Avsluttet med ja-flertall: 23. sep 2022

Uravstemning på 5 avtaler i Spekter område 11

Det er oppnådd enighet i forhandlinger på alle de fem avtalene EL og IT Forbundet har i område 11 i Spekter. Det dreier seg om avtaler for Helse Vest IKT, Helse Nord IKT, Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett, Sykehuspartner og LO-forbundenes avtale for Helseplattformen.

[Les mer]

Fase 3 forhandlinger

Startet: 01. sep 2022

Avsluttet med løsning: 01. sep 2022

1 Området startet

Startet
31. mai 2022
Dette området består av
Helse Vest IKT
Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett
Sykehuspartner
Helseplattformen AS