Spekter område 11

Hovedoppgjør 2022

Uravstemning på 5 avtaler i Spekter område 11

Det er oppnådd enighet i forhandlinger på alle de fem avtalene EL og IT Forbundet har i område 11 i Spekter. Det dreier seg om avtaler for Helse Vest IKT, Helse Nord IKT, Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett, Sykehuspartner og LO-forbundenes avtale for Helseplattformen.

Hovedtariffoppgjøret 2022 har vært preget av konsekvenser knyttet til krigen i Ukraina, som økte strømpriser, høy prisvekst generelt og usikkerhet om utviklingen i privatøkonomien. Ved inngangen til tariffoppgjøret var det usikkert om lønnsveksten ville holde tritt med prisveksten.

Når det gjelder tekster i A-delen så ble kompetanse, likestilling- og ikke-diskriminering vektlagt under forhandlingene.

De økonomiske resultatene i B-delene i område 11 varierer. På noen avtaler gis alle medlemmer tillegg som en flat kronesum. På andre er det generelle tillegget mindre, mens det er satt av penger til individuell fordeling.

Uravstemningsmateriellet viser forhandlingsresultatene i detalj for den enkelte B-delen. EL og IT Forbundets forhandlingsutvalg oppfordrer til å stemme JA.

 Uravstemningen foregår elektronisk, og avsluttes onsdag 21. september kl 12.00.