Spekter område 11

Hovedoppgjør 2022

Solid JA i område 11 i Spekter

Uravstemningen i LO-forbund som har medlemmer på avtaler i Spekter område 11 ga 86,5 % JA.

I EL og IT Forbundet omfatter dette medlemmer på avtaler for Helse Vest IKT, Helse Nord IKT, Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett, Helseplattformen og Sykehuspartner. På EL og IT Forbundets avtaler varierte deltakelsen i uravstemningene fra 61% til 100%.

I årets lønnsforhandlinger deltok både rutinerte tillitsvalgte og tillitsvalgte som forhandlet for første gang. Nå har medlemmene godkjent resultatet. Spekter er varslet om godkjenningen og oppgjøret kan effektueres. Det skal redigeres og lages layout på overenskomstene, deretter blir de trykket opp i små opplag, mens elektroniske versjoner legges på hjemmesiden til EL og IT Forbundet.