Hovedoppgjør 2022

Oversikt over statusen i oppgjøret

Siste statusoppdatering for Overenskomst for IKT og Serviceelektronikk

1

Området startet
23. jun 2022

2

Gjennomført

3

Avsluttet
08. jul 2022

3 Avsluttet

Området ble avsluttet
08. jul 2022
Forhandlingsresultatet er vedtatt

80 % stemte ja under uravstemningen på forhandlingsresultatet på Overenskomst for IKT og Serviceelektronikk.

[Les mer]

2

Siste

Uravstemning

Startet: 01. jul 2022

Avsluttet med ja-flertall: 08. jul 2022

Forhandling

Startet: 23. jun 2022

Avsluttet med løsning: 01. jul 2022

Enighet i Overenskomst for IKT og Serviceelektronikk

– Vi har kommet fram til en løsning som nå går til uravstemning, sier Torbjørn Sundal, forhandlingsleder for EL og IT Forbundet

[Les mer]

1 Området startet

Startet
23. jun 2022