Overenskomst for IKT og Serviceelektronikk

Hovedoppgjør 2022

Enighet i Overenskomst for IKT og Serviceelektronikk

– Vi har kommet fram til en løsning som nå går til uravstemning, sier Torbjørn Sundal, forhandlingsleder for EL og IT Forbundet

Løsningen innebærer en økning i minstelønn på ca. 8 kroner, og et generelt tillegg på 4 kroner.  

EL og IT Forbundet anbefaler løsningen.

Nå går resultatet ut til uravstemning.

Les mer: Protokoll IKT og Serviceelektronikk 2022