Overenskomst for IKT og Serviceelektronikk

Hovedoppgjør 2022

Forhandlingsresultatet er vedtatt

80 % stemte ja under uravstemningen på forhandlingsresultatet på Overenskomst for IKT og Serviceelektronikk.

Resultatet innebærer en økning i minstelønn på ca. 8 kroner, og et generelt tillegg på 4 kroner. 

Les mer: Protokoll IKT og Serviceelektronikk 2022