Hovedoppgjør 2022

Oversikt over statusen i oppgjøret

Siste statusoppdatering for IKT-overenskomsten

1

Området startet
10. mai 2022

2

Gjennomført

3

Avsluttet
23. mai 2022

3 Avsluttet

Området ble avsluttet
23. mai 2022
Forhandlingsresultatet er vedtatt

82 % stemte ja under uravstemningen på forhandlingsresultatet i IKT-overenskomsten.

[Les mer]

2

Siste

Uravstemning

Startet: 13. mai 2022

Avsluttet med ja-flertall: 20. mai 2022

Forhandling

Startet: 10. mai 2022

Avsluttet med løsning: 12. mai 2022

Enighet i IKT-overenskomsten

– Vi har kommet fram til en løsning som nå går til uravstemning, sier Torbjørn Sundal, forhandlingsleder for EL og IT Forbundet

[Les mer]

1 Området startet

Startet
10. mai 2022