IKT-overenskomsten

Hovedoppgjør 2022

Forhandlingsresultatet er vedtatt

82 % stemte ja under uravstemningen på forhandlingsresultatet i IKT-overenskomsten.

Resultatet innebærer en økning i minstelønn på ca. 8 kroner, og et generelt tillegg på 4 kroner.  

Les mer: Enighetsprotokoll i IKT-overenskomsten