IKT-overenskomsten

Hovedoppgjør 2022

Enighet i IKT-overenskomsten

– Vi har kommet fram til en løsning som nå går til uravstemning, sier Torbjørn Sundal, forhandlingsleder for EL og IT Forbundet

Løsningen innebærer en økning i minstelønn på ca. 8 kroner, og et generelt tillegg på 4 kroner.  

Det er et delt forhandlingsutvalg, der flertallet anbefaler løsningen.

Nå går resultatet ut til uravstemning.

Les mer: Enighetsprotokoll i IKT-overenskomsten