Spekter område 10

Hovedoppgjør 2022

EL og IT-NEI drukner i JA fra andre LO forbund

Resultatet i uravstemningen i område 10 i Spekter er klart. Blant EL og IT Forbundets medlemmer stemte 76,47% av de som deltok i uravstemningen NEI. Mens samlet blant alle medlemmer i LO-forbund som deltok i uravstemningen så stemte 75,3% JA.

I dette området oppfordret EL og IT Forbundets representanter i forhandlingsutvalget til å stemme Nei. Dette området omfatter medlemmer i LO-forbundene EL og IT, FO, Creo og Fagforbundet i sykehusene.

Totalt hadde 23 269 stemmerett. Blant EL og IT-medlemmene var deltakelsen på 66,67%. Den samlede deltakelsen var svært lav og resultatet måtte innom LO for godkjenning.

– A2 protokollens pkt IV åpner for lokale forhandlinger under fredsplikt. Vi oppfordrer våre tillitsvalgte til å utforske mulighetene som ligger her, sier forbundssekretær Reidunn Wahl. Fristen for dette er 1.10.2022. Oppdaterte B-deler skal sendes inn til forbundet.