Hovedoppgjør 2022

Oversikt over statusen i oppgjøret

Siste statusoppdatering for Spekter område 10

1

Området startet
03. mai 2022

2

Gjennomført

3

Avsluttet
05. jul 2022

3 Avsluttet

Området ble avsluttet
05. jul 2022
EL og IT-NEI drukner i JA fra andre LO forbund

Resultatet i uravstemningen i område 10 i Spekter er klart. Blant EL og IT Forbundets medlemmer stemte 76,47% av de som deltok i uravstemningen NEI. Mens samlet blant alle medlemmer i LO-forbund som deltok i uravstemningen så stemte 75,3% JA.

[Les mer]

2

Siste

Uravstemning

Startet: 21. jun 2022

Avsluttet med ja-flertall: 05. jul 2022

1 Området startet

Startet
03. mai 2022
Dette området består av
Vestre Viken
Nordlandssykehuset
Helse Nord-Trøndelag
Helse Midt-Norge
Sykehuset Innlandet
Helgelandssykehuset
Oslo Universitetssykehus
Sykehuset Vestfold
Sørlandet Sykehus
Akershus Universitetssykehus