Overenskomst for heisfaget

Hovedoppgjør 2022

Enighet på Heisoverenskomsten

Forhandlingene mellom Nelfo og EL og IT/Heismontørene endte onsdag med enighet.

Enigheten sikret blant annet gjennomslag for Heismontørenes to prioriterte krav – tariffesting av reisetid og beskyttelse mot kvartsstøv:

- Jeg er glad for at vi fikk gjennomslag for disse kravene, og nå sender vi resultatet videre til uravstemning, sier forbundssekretær Kim Andre Arnesen i EL og IT.

Uravstemningen åpnes den 18. mai og avsluttes 1. juni.