Hovedoppgjør 2022

Oversikt over statusen i oppgjøret

Siste statusoppdatering for Overenskomst for heisfaget

1

Området startet
25. apr 2022

2

Gjennomført

3

Avsluttet
01. jun 2022

3 Avsluttet

Området ble avsluttet
01. jun 2022

2

Uravstemning

Startet: 18. mai 2022

Planlagt avsluttet: 01. jun 2022

Flertall for Heis-resultatet

Resultatet fra uravstemningen etter Heis forhandlingene er klar. Et overveldende flertall stemte ja.

[Les mer]

Siste

Forhandling

Startet: 09. mai 2022

Avsluttet med løsning: 11. mai 2022

Enighet på Heisoverenskomsten

Forhandlingene mellom Nelfo og EL og IT/Heismontørene endte onsdag med enighet.

[Les mer]

Kravoverlevering

Startet: 25. apr 2022

Avsluttet: 25. apr 2022

Heiskravet er levert

Presisering av reisetid, beskyttelse mot kvartsstøv, økning i tillegg er noen av kravpunktene som EL og IT Forbundet og Heismontørenes Fagforening leverte 25. april

[Les mer]

1 Området startet

Startet
25. apr 2022