Energiavtale I

Hovedoppgjør 2022

Ja-flertall i Energiavtale 1

Med 89,89 % ja-stemmer er resultatet fra energiavtale 1-forhandlingene vedtatt, og de lokale forhandlingene kan starte.

Medlemmene innenfor Energiavtale 1 skulle ta stilling til blant annet et 10 900 kr lønnstillegg, økning i reisetillegget ved overnatting, og et tydeligere verne av ansattes fritid. 

Les mer: Enighet i energiforhandlingene.

89,89 % stemte ja, mot 6,36 % nei-stemmer og 3,78 % blanke.

Nå starter de lokale forhandlingene, med 15. november som frist til å anke til de sentrale partene ved uenighet.