Energiavtale I

Hovedoppgjør 2022

Enighet i energiforhandlingene

10 900 kr lønnstillegg, økning i reisetillegget ved overnatting, og tydeligere vern av ansattes fritid er noen av resultatene fra forhandlingene i Energiavtale I.

– Vi er fornøyde med positive og konstruktive forhandlinger med Samfunnsbedriftene, og kan trygt anbefale resultatet overfor våre medlemmer, sier Geir Aasen, leder av forhandlingene for EL og IT Forbundet.

Sammen med Fagforbundet møtte de Samfunnsbedriftene, tidligere KS Bedrift, til hovedoppgjørsforhandling i Energiavtale I. Delta og Parat deltok i tillegg som uavhengige delegasjoner. 

Les mer: Enighetsprotokoll fra forhandlingene.

Resultatet innebærer blant annet et generelt lønnstillegg på 10 900 kroner med virkning fra 1. juli, tillegget for reise med overnatting økes til 17 prosent, og økning av vaktkompensasjon til henholdsvis 290 for underordnet vakt/480 kroner for overordnet vakt.

I tillegg skal databriller dekkes, og en drøftingsplikt etablert rundt bruken av tilgjengelighetsteknologi.

– Den siste tiden har vi sett at skillet mellom fritid og arbeidstid har blitt utfordret gjennom den teknologiske utviklingen, ofte på arbeidsgivers premisser. Nå har vi sørget for at de ansatte får muligheten til medbestemmelse, forklarer han.

Et enstemmig forhandlingsutvalg anbefaler resultatet som nå sendes til uravstemning.