Overenskomst for Telenor

Hovedoppgjør 2024

Enighet i Telenor-oppgjøret

Etter mekling er EL og IT Forbundet og NHO enige i forhandlingene på Telenoroverenskomsten.

Enigheten innebærer et lønnstillegg for de ansatte på 7 kroner per time i tråd med frontfaget. Etter uravstemning vil det bli gjennomført lokale lønnsforhandlinger.

I tillegg er partene enige om et helt nytt bilag om vilkår for lærlinger med lærlingesamling, regulering av vikarbruk, en ny bestemmelse om kunstig intelligens, et arbeid knyttet til etter- og videreutdanning, lønnssamtaler der det er individuelle tillegg, særavtale for teknikere ved reise til ishavsstasjoner samt at avtalen skal oversettes til engelsk.   

– Dette er et resultat som forhandlingsutvalget enstemmig anbefaler medlemmene å stemme JA til, sier forbundssekretær Reidunn Wahl. 

Meklingen foregikk lørdag 11. mai og søndag 12. mai i Oslo. Partene ble enige kl 01.30 natt til mandag 13. mai. Resultatet av meklingen går nå videre til uravstemning blant EL og IT-medlemmene.