Spekter del A

Mellomoppgjør 2023

Enighet

LO Stat og Spekter kom til enighet under de sentrale forhandlingene i Spekter-området.

–  Det generelle tillegget er høyere enn vi har vært vant til i de senere årene, og sammen med lavlønnstillegg gir dette et godt sentralt tillegg til de lavlønte, sier forbundssekretær Reidunn Wahl. 

Resultatet av forhandlingene innebærer et generelt bruttotillegg på 14.625 kroner per år. Ansatte som har en årslønn på maksimalt 490.242 kroner får ytterligere 5.850 kroner per år i bruttotillegg. Deltidsansatte gis forholdsmessige tillegg, 

– Jeg er fornøyd, og vi har forhandlet fram et historisk godt oppgjør for våre forbunds medlemmer, sier Lise Olsen, nestleder i LO Stat og forhandlingsleder. 

Oppgjøret er i tråd med frontfaget, men tilleggene gis med virkning fra 1. april 2023.

Hjemmekontor-gjennomslag

– I motsetning til den tvungne situasjonen under pandemien, kan hjemmekontor bli en normalsituasjon for flere ansatte. Dette er forhold som reiser ulikeproblemstillinger. Derfor krevde LO Stat at det skal gjennomføres et partsarbeid for å kartlegge ulike sider ved bruk av hjemmekontor frem mot hovedoppgjøret i 2024. Jeg er glad vi fikk gjennomslag for dette, sier Lise Olsen.

Enigheten er som følger: 
Partene konstaterer at bruk av hjemmekontor har fått større utbredelse de senere årene, og er enige om at det gjennomføres et partsarbeid for å undersøke omfang, vilkår og mulige konsekvenser knyttet til bruk av hjemmekontor i virksomhetene.

Les hele enighetsprotokollen her: Enighetsprotokoll

Dagens forhandlinger, den såkalte A-delen, er den første av flere etapper. Den gjelder for samtlige virksomheter i Spekter, og danner grunnlaget for tarifforhandlinger på hver enkelt overenskomst (B-del). I B-delen reguleres lønns- og arbeidsvilkår i den enkelte virksomhet. Deretter går oppgjøret tilbake til LO Stat og Spekter (Fase 3). Kommer ikke partene til enighet går lønnsoppgjøret til mekling.

Frist for avslutning av B del forhandlingene for EL og IT Forbundets avtaler er 16. mai kl. 12:00. Behov for bistand varsles til forbundskontoret fortløpende.

Sykehusene skal derimot gjennom en ny sentral forhandlingsrunde, A2-forhandlinger, 7. juni. 

Fristen for område 11 vil bli fastsatt senere, men allerede nå er det bestemt at det skal gjennomføres et pararbeid. Denne skal se på erfaringene rundt etableringen av området, med tanke på gjennomføring av lokale lønnsforhandlinger.