Energiavtale I

Mellomoppgjør 2023

Solid resultat

Et historisk høyt kronetillegg ble resultatet etter årets lønnsforhandling i Energiavtale 1.

Det blir et generelt tillegg på 27.000 kroner for alle, også på minstelønnssatsene. Vaktkompensasjonen økes i tillegg med 20 kr per vaktdøgn.

–  Forhandlingene har vært positive, og vi er fornøyde med et resultat som er i tråd med frontfaget, sier Bjørn Fornes, forhandlingsleder for EL og IT Forbundet.

Les mer: Enighetsprotokoll.

Et enstemmig forhandlingsutvalg anbefaler resultatet som nå sendes til uravstemning.
Hvis den blir vedtatt, starter de lokale forhandlingene.