Hovedoppgjør 2022

Oversikt over statusen i oppgjøret

Siste statusoppdatering for Virke

1

Ikke påbegynt
Planlagt oppstart
Uavklart

2

3

Ikke påbegynt
Planlagt avsluttet
Uavklart

1 Ikke påbegynt

Planlagt oppstart
Uavklart
Dette området består av
Overenskomst for IKT og Serviceelektronikk