Hovedoppgjør 2022

Oversikt over statusen i oppgjøret

Siste statusoppdatering for Fellesoverenskomsten for Treforedlingsindustrien

1

Området startet
20. apr 2022

2

Gjennomført

3

Avsluttet

3 Avsluttet

Området ble avsluttet

2

Siste

Uravstemning

Startet: 22. apr 2022

Avsluttet med uravstemning: 20. mai 2022

Forhandling

Startet: 20. apr 2022

Avsluttet med løsning: 21. apr 2022

1 Området startet

Startet
20. apr 2022