Overenskomst for Telenor

Hovedoppgjør 2022

Ja-flertall i uravstemning på Telenoroverenskomsten

Av de som deltok i uravstemningen om resultatet på Overenskomst for Telenor stemte 90,59 % ja, 7,89 % stemte nei og 1,53 % stemte blankt.

(Foto: Knut Viggen/Nettverk/FriFagbevegelse)

– Vi fikk en god tekst på kompetanse som var en av våre hovedprioriteter, sier forbundssekretær Reidunn Wahl. Også på likestilling ble satsningen fra frontfaget fulgt opp i avtaleteksten. 

Det andre hovedkravet om beskyttelse av fritid mot varsler og meldinger fra arbeidsgiver utenom arbeidstid, resulterte i et nytt avsnitt i § 3 Arbeidstidsbestemmelser; «Balanse mellom arbeid og fritid». Det ble videre tatt inn et nytt lite tillegg på pensjon.

Økonomisk gis det samme tillegget på kr 4,- per time i sentralt generelt tillegg som frontfaget og når uravstemningen nå er ferdig er det klart for lokale lønnsforhandlinger.

– Selv om det var et enstemmig forhandlingsutvalg som anbefalte resultatet, så er det alltid kjempespennende når stemmene telles opp, sier Wahl.