Overenskomst for Telenor

Hovedoppgjør 2022

Enighet med NHO om Telenor

Etter 3 dagers forhandlinger ble EL og IT Forbundet og NHO enige om et resultat i forhandlingene på Telenoroverenskomsten.

(Foto: Knut Viggen/Nettverk/FriFagbevegelse)

– Vi har fått en god tekst på kompetanse som var en av våre hovedprioriteter, sier forbundssekretær Reidunn Wahl. En av nyhetene er at den enkelte etter avtale med arbeidsgiver gis anledning til å gjennomføre kompetansehevende tiltak av inntil 7,5 timers varighet med lønn som en rettighet gjennom tariffavtalen. 

Også på likestilling er satsningen fra frontfaget fulgt opp i avtaleteksten. I perioden 2022-2024 skal det dessuten tas initiativ for å utvikle gode systemer for å forebygge og hindre seksuell trakassering på arbeidsplassene.
Det andre hovedkravet vårt på beskyttelse av fritid mot varsler og meldinger fra arbeidsgiver utenom arbeidstid, har resultert i et nytt avsnitt i § 3 Arbeidstidsbestemmelser; Balanse mellom arbeid og fritid.

Partene er enige om viktigheten av å sikre balanse mellom arbeid og fritid. Partene lokalt oppfordres derfor til å drøfte rammene for bruk av teknologi som kan påvirke denne balansen.

Det er videre tatt inn et nytt tillegg på pensjon. Ett av temaene som det ble brukt mye tid i forhandlingene var opparbeiding og avspasering av reisetid. Her er det kommet inn i protokollen at bedriften skal ta initiativ til å se nærmere på praksis knyttet til registrering og uttak av reisetid til avspasering.

Økonomisk gis det samme tillegget på kr 4,- per time i sentralt generelt tillegg som frontfaget og når uravstemningen er ferdig er det klart for lokale lønnsforhandlinger.
Uravstemningen vil gjennomføres elektronisk. Informasjon om dette sendes ut senere.

Et enstemmig forhandlingsutvalg anbefaler å stemme JA til resultatet.

Les mer: Enighetsprotokoll