Hovedoppgjør 2022

Oversikt over statusen i oppgjøret

Siste statusoppdatering for Hovedtariffavtalen i Staten

1

Området startet
20. apr 2022

2

Gjennomført

3

Avsluttet
23. jun 2022

3 Avsluttet

Området ble avsluttet
23. jun 2022
Tommel opp fra medlemmene

76,8 prosent av medlemmene i LO-forbundene i staten har sagt ja til resultatet i årets lønnsoppgjør. Og flere enn tidligere benytter stemmeretten.

[Les mer]

2

Siste

Uravstemning

Startet: 01. jun 2022

Avsluttet med ja-flertall: 23. jun 2022

Mekling

Startet: 02. mai 2022

Avsluttet med løsning: 24. mai 2022

Ingen LO-streik i staten

Det blir ingen streik for LO Stat-forbundenes medlemmer i staten etter at partene ble enige hos Riksmekleren tirsdag. – Vi fått gjennomslag for våre hovedprioriteringer og sikret et godt resultat for våre medlemmer uten å måtte streike, sier LO Stat-leder Egil André Aas.

[Les mer]

Forhandling

Startet: 20. apr 2022

Avsluttet med brudd: 29. apr 2022

LO Stat vil løfte alle i tariffoppgjøret i staten

LO Stats hovedkrav i årets tariffoppgjør i er et lønnsløft for alle LO-forbundenes medlemmer i staten.

[Les mer]

1 Området startet

Startet
20. apr 2022