Spekter del A2

Hovedoppgjør 2022

Delt forhandlingsutvalg i helseoppgjøret

EL og IT Forbundet stemte imot da LO-forbundene og Spekter helse ble enige i A2 forhandlingene natt til 21. juni.

Oppgjøret omhandler lønna til de ansatte i sykehusene – dvs Spekter område 10.

- Arbeidsgiversiden er helt uinteressert i å se våre medlemmer, både når det gjelder utdanning, kompetanse og lønn. Man takker for innsatsen under pandemien, men viser i praksis liten interesse for arbeidstakere i lønnsgruppe 1, 2 og 3. Dette er et resultat som øker forskjellene mellom høytlønte og lavtlønte i sykehusene. Det er velfortjente tillegg til både vernepleiere og sosionomer, men en forhandlingsmodell som gjør at lavtlønte år etter år må få mindre for at høyrere lønte skal få likt med NSF sine sykepleiere er ikke bærekraftig, sier forbundssekretær Reidunn Wahl.

Det gis et generelt tillegg til alle medlemmer i stillingsgruppe 1 på kr 12.000 og ytterligere kr 1.000 til de med 10 års ansiennitet eller mer (i alt kr 13.000).

Arbeidstakere i stillingsgruppe 2 og 3 gis et generelt tillegg på kr 12.000 og ytterligere kr 5.000 til de med 10 års ansiennitet eller mer (i alt kr 17.000).

Arbeidstakere i stillingsgruppe 4 og 5 gis et generelt tillegg på 3 %. Arbeidstakere i stillingsgruppe 4 og 5 med ansiennitet på 10 år eller mer gis ytterligere et generelt tillegg på 1,1 % (samlet 4,1 %).

Arbeidstakere som ikke er innplassert i stillingsgruppe 1 – 5 gis et generelt tillegg på 4,1 %.

- Vi hadde krav om å prioritere fagarbeidere ved årets oppgjør, men det er ikke det som har skjedd, sier tillitsvalgt for EL og IT Forbundet, Roar Skogøy.

Resultatet skal nå sendes ut på uravstemning. EL og IT Forbundet oppfordrer medlemmene til å stemme NEI til resultatet.

Oppgjøret har ei ramme på 3,84%.

Protokollen fra oppgjøret kan du lese her.