Spekter område 9

Hovedoppgjør 2022

Klart JA i OneCo Networks

Uravstemningen på avtaler i Spekter område 9 er ferdig. I OneCo Networks deltok 66,04% av EL og IT-medlemmene og av de som stemte var det 77,13% som stemte JA.

Det er 4 476 medlemmer i LO-forbund på avtaler i område 9, der 70,3% av de avgitte stemmene var JA.

Riksmekler og Spekter er informert om at oppgjøret er godkjent og at det dermed kan iverksettes.