Spekter område 9

Hovedoppgjør 2022

Fra onsdag kan det ta lengre tid å rette feil på bredbåndet

OneCo Networks-ansatte tas ut i streik dersom mekling ikke fører fram.

OneCo Networks er blant de største teleentreprenørbedriftene i Norge, med 1200 ansatte. Selskapet bygger og vedlikeholder mobil- og bredbåndsnettet til blant annet Telenor og Telia.

Tirsdag mekles det om lønns- og arbeidsbetingelsene til EL og IT Forbundets medlemmer i selskapet. Skulle ikke meklingen føre fram vil et utvalg ansatte i Oslo/Akershus og Trøndelag tas ut i streik i første omgang.

-  Våre medlemmer har tidligere akseptert minimale lønnsoppgjør for å redde bedriften fra konkurs. Nå går bedriften godt, og da er det bare rett og rimelig at de ansatte gis mulighet til å hente igjen lønnsetterslepet de har til andre grupper, sier forbundssekretær i EL og IT Forbundet, Reidun Wahl.

I tillegg til et solid lønnstillegg krever arbeidstakerne styrka betingelser for lærlinger og tiltak mot sosial dumping.

-   Dagens utvikling som sender stadig flere av de ansatte under lavtlønngrensa må snus. Vi går inn i meklingen med et mål om å bli enige. At fagarbeidere med lang ansiennitet oppnår ei skikkelig lønn, vil bli avgjørende for om det blir enighet eller streik, sier Wahl.

Noen konsekvenser av en mulig streik fra morgenen 15. juni vil være:

  • Leveranse av tjenester som TV, internett etc. fra en tjenesteleverandør vil ta lengre tid.
  • Feil på tjenester fra teleselskapene vil ta mye lengre tid å rette.
  • Utbygging og retting av feil på mobilnettet kan ta lengre tid.

OneCo Networks er medlem av arbeidsgiverorganisasjonen Spekter. På vegne LOs medlemmer forhandler LO Stat, EL og IT Forbundet og representanter fra EL og IT-klubben i OneCo.