Spekter område 4

Hovedoppgjør 2022

Enighet i lønnsoppgjøret med Norsk helsenett

Det er torsdag 9. juni oppnådd enighet i B-del forhandlingene mellom EL og IT Forbundet og Norsk helsenett.

Den økonomiske ramma er i tråd med frontfaget. Det er kommet flere forbedringer i avtalen som f. eks at pålagt overtidsarbeid i fbm driftshendelser der overtidsarbeidet ikke medfører tilkalling til arbeidsstedet godtgjøres med minimum 1 times overtidsgodtgjørelse. 

Avtalen for Norsk helsenett ligger i Spekter område 4. Når alle forhandlingene i dette området er avsluttet vil resultatet sendes ut på uravstemning. 

EL og IT Forbundets tillitsvalgte i Norsk helsenett har vist skikkelig stayer-evne i dette oppgjøret, hvor bistandsforhandlingene alene har vart i 3 uker.

Protokollen vil bli tilgjengelig sammen med uravstemningsmateriellet. For nærmere spørsmål kontakt lokale tillitsvalgte.