Landsoverenskomsten for elektrofagene

Hovedoppgjør 2022

«Ja» til LOK-oppgjøret i uravstemning

Med solid flertall godkjenner medlemmene på landsoverenskomsten for elektrofag (LOK) resultatet fra meklingen i hovedoppgjøret.

I midten av mai kom EL og IT Forbundet og Nelfo til enighet ved hjelp av mekling på LOK-oppgjøret. Meklingsresultatet gav blant annet et generelt lønnstillegg på 8,99 kroner i timen og forbedringer i ordningene for betaling på reise. 

Les mer om resultatet: Enighet i elektriker-meklingen.

I uravstemningen gir 71  % sin godkjenning av resultatet. 

– Jeg er veldig glad for den solide tilslutningen til forhandlingsresultatet. Med et enstemmig forhandlingsutvalg i ryggen forventet jeg at resultatet ville bli godkjent, men dette er fin bekreftelse på at vi har truffet bra med medlemmenes forventninger, sier forbundsleder Jan Olav Andersen, som ledet forhandlingene for EL og IT Forbundet. 

Landsoverenskomsten for elektrofag regulerer lønn- og arbeidsbetingelsene til drøyt 13.000 elektrikere. Andersen er svært fornøyd med at hele 70 % prosent av medlemmene har valgt å delta i uravstemningen. 

– Dette er veldig bra. Når så mange velger å delta gir det avstemmingen både legitimitet og representativitet. Med en så høy deltakelse er resultatet også bindende og må ikke til endelig godkjenning av LO, sier han.  

Den nye tariffavtalen blir gjeldende for medlemmene fra 1. mai 2022. 

Uravstemning Landsoverenskomsten for elektrofag: 

JA: 71 %

NEI: 24 %

BLANK: 5 %

Deltakelse: 70 % av medlemmene på overenskomsten.