Hovedoppgjør 2022

Oversikt over statusen i oppgjøret

Siste statusoppdatering for Hovedtariffavtalen KS

1

Området startet
06. apr 2022

2

Gjennomført

3

Avsluttet
22. jun 2022

3 Avsluttet

Området ble avsluttet
22. jun 2022
Godkjente KS-resultatet

EL og IT Forbundets medlemmer har godkjent resultatet fra meklingen i Hovedtariffavtalen KS.

[Les mer]

2

Siste

Uravstemning

Startet: 01. jun 2022

Avsluttet med ja-flertall: 22. jun 2022

Mekling

Startet: 02. mai 2022

Avsluttet med løsning: 24. mai 2022

Avverget storstreik i kommunene

Det er enighet i lønnsoppgjøret i kommunesektoren. – Vi mener dette er et rettferdig og godt lønnsoppgjør for hele laget, sier Mette Nord.

[Les mer]

Forhandling

Startet: 06. apr 2022

Avsluttet med brudd: 29. apr 2022

Kravoverlevering

Startet: 06. apr 2022

Avsluttet: 06. apr 2022

Krever lønnsløft for alle

LO-forbundene i kommunal sektor (LO Kommune) krever et lønnsløft for alle i årets lønnsoppgjør. Forhandlingssammenslutningen skriver at de legger rammen fra frontfaget til grunn for sine krav. Frontfaget endte med en samlet ramme for oppgjøret

[Les mer]

1 Området startet

Startet
06. apr 2022