Hovedoppgjør 2022

Oversikt over statusen i oppgjøret

Siste statusoppdatering for Kabelmontør-overenskomsten

1

Området startet
06. mai 2022

2

Gjennomført

3

Avsluttet

3 Avsluttet

Området ble avsluttet

2

Siste

Uravstemning

Startet: 08. jun 2022

Avsluttet med ja-flertall: 28. jun 2022

Overveldende ja på Kabelmontøroverenskomsten

83 % av medlemmene godkjenner meklingsresultatet.

[Les mer]

Mekling

Startet: 07. jun 2022

Avsluttet med løsning: 08. jun 2022

Enighet for kabelmontørene

Med hjelp fra Riksmekleren ble EL og IT Forbundet og Norsk Industri enige om oppgjøret på Kabelmontøroverenskomsten.

[Les mer]

Forhandling

Startet: 06. mai 2022

Avsluttet med brudd: 06. mai 2022

Brudd i kabelmontør-forhandlingene

Forhandlingene med Norsk Industri om Kabelmontøroverenskomsten endte i brudd.

[Les mer]

1 Området startet

Startet
06. mai 2022