Energioverenskomsten

Hovedoppgjør 2022

Ingen energistreik

Nå skal ikke reiser til og fra anlegg automatisk skje på fritiden ubetalt, etter at partene i energisektoren kom til enighet på overtid under meklingen.

— Vi er fornøyde med å ha fått et viktig gjennomslag. Dette betyr at vi kan gå vekk fra en praksis der arbeidsgiver kan kreve at ansatte ubetalt skal bruke sin fritid på å reise til og fra anlegg, sier Bjørn Fornes, forhandlingsleder for EL og IT Forbundet. Sammen med Fagforbundet møtte de Energi Norge til mekling etter forhandlingsbruddet i mai. 

Resultatet innebærer også fire betalte hjemreiser med mulighet til å avtale ytterligere lokalt, en økning i minstelønnssatsene på 5,3 % og et generelt lønnstillegg på 4 kroner fra 1. juni hvor resten overlates til lokale forhandlinger.

– Partene er også enige om at det på lokalt plan må utvikles et godt samarbeid for å sikre likestilling på arbeidsplassen, sier Fornes og legger til

– Gjennom en ny bestemmelse verner vi også arbeidstakernes fritid, og legger en terskel for hvor tilgjengelig de skal være for arbeidsgiveren gjennom ny teknologi.

Nå går resultatet til uravstemning.

Les mer: Enighetsprotokoll.